Majakat

Helsingin kasuuni, Längden ja Porkkalan majakka Rönsskärin saarella. Urakoitsijan merenkulullinen koulutus on hyödyksi merikuljetuksia vaativissa kohteissa. Poikkeuksellisissa olosuhteissa henkilökunnan monipuolisuus ja ammattitaito ovat onnistumisen edellytys.