2010: Åbo Akademi, ASA-kirjasto

3000m2 rappausta ja kalkkisementtimaalausta