2010-11: Jokikatu

Sisärappaustöitä, ulkopulen rappaus ja maalaustyöt sekä lämpörappaus, 2010-11